Privacy verklaring

Robert Chung A Hing uw Schilder en Klusser in Flevoland en omgeving

DRI3 | Uw schilder en klusser in Flevoland en omgeving

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018 Persoonsgegevens verwerken wij alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en andere privacywetgeving. Onze website www.dri-3.nl wordt beheerd door DRI3. Via deze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens door ons verwerkt. Deze worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. DRI3 is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we via www.dri-3.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

•  wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

•  wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

•  wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

•  wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

•  wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.


Verzamelen van gegevens, per e-mail
Wanneer jij per e-mail of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, vragen wij jou om gegevens in te vullen of te verstrekken. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens die jij aan ons verstrekt via de mail die wij hebben ontvangen:

•  Voor- en achternaam
•  E-mailadres

Hiernaast bevat jouw vraag mogelijk persoonsgegevens.

Wij gebruiken deze gegevens om jouw vraag of verzoek te kunnen afhandelen. Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van je toestemming.
Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Nieuwsbrief
Op onze website maken wij geen gebruik voor het inschrijven van een Nieuwsbrief:

•  Geen e-mailadres

•  Geen voor- en achternaam

•  Geen IP-adres


Daarom verwerken wij geen persoonsgegevens voor het versturen van een nieuwsbrief. Wij bewaren geen informatie m.b.t. een nieuwsbrief.


Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van je toestemming en/ of op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze informatie zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Informatie waarvoor geen wettelijke bewaarplicht geldt bewaren wij tot 1 jaar na uitvoering van de overeenkomst.

Neem geheel vrijblijvend contact op

Contact

DRI3 | Uw schilder en klusser
Kandinskystraat 3, 1328 KB Almere

063 0849 754 | info@chungahing.nl | 39093548